×

Συνολικές εκπομπές

Nov. 8, 2019, 12:44 a.m.

Αναρτήθηκαν οι χάρτες: 1. "Ποιότητα της Ατμόσφαιρας - Συνολικές εκπομπές από Κεντρική Θέρμανση σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας", 2. "Ποιότητα της Ατμόσφαιρας - Συνολικές εκπομπές από Βιομηχανία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας", 3. "Ποιότητα της Ατμόσφαιρας - Συνολικές εκπομπές από Οδικές Μεταφορές σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας" και 4. "Ποιότητα της Ατμόσφαιρας - Συνολικές εκπομπές από Γεωργικές Δραστηριότητες / Καύση Βιομάζας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας". Στον Κατάλογο Επιθεμάτων έχουν αναρτηθεί τα επιμέρους επιθέματα των χαρτών.
Δεν δημιουργήθηκε περιεχόμενο ακόμη