Τίτλος
Βιομηχανίες Seveso
Άδεια
Not Specified
+ The original author did not specify a license.

Περίληψη

H Οδηγία Seveso καθορίζει μέτρα και περιορισμούς για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτουν από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων, άμεσους ή απώτερους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, εντός ή εκτός της εγκατάστασης και σχετίζεται με μια ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες. Έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.2.2016). Αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και είναι προϊόν συνεργασίας συναρμόδιων αρχών, φορέα εγκατάστασης και συμμετοχής του κοινού.

Publication
Τύπος
Vector Data
Λέξεις-κλειδιά
Seveso
Κατηγορία
Περιβάλλον / Αδειοδότηση
Περιβαλλοντική αδειοδότηση
Περιοχή
Επικρατεια
Συνεργάτης
Κώστας Στεφανάκης
Περισσότερα...
Γλώσσα
Greek
Συμπληρωματική πληροφορία

Δεν παρέχεται καμία πληροφορία

Layer WMS GetCapabilities document

Όνομα Επιγραφή Περιγραφή Έκταση Μέσος όρος Ενδιάμεση τιμή Τυπική απόκλιση
Establishm NA
Establis_1 NA
Seveso_Sta NA
Industry_T NA
Region NA
Province NA
City NA
Post_Code NA
Address NA
Reg_site NA

Σχόλια: (0 total)

Συνδέσου για να προσθέσεις ένα σχόλιο

Μέσος όρος βαθμολογίας
(0)