×

"Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών

03/09/2021 10:19 πμ.

Προστέθηκε η κατηγορία "Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών. Η συγκεκριμένη κατηγορία εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους χάρτες και επιθέματα, που απεικονίζουν εκτιμήσεις μεταβολών δεικτών του Κλίματος στο εγγύς και το απώτερο μέλλον.
Τίτλος
Περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000
Άδεια
Δεν ορίστηκε
+ Ο αρχικός συγγραφέας δεν όρισε άδεια.
Περίληψη

Περιλαμβάνει: α) Όρια Οικοτόπων Ειδικής Διατήρησης Οδηγίας 92/43. Πρόκειται για τα όρια των πολυγώνων των 244 περιοχών ειδικής διατήρησης της Οδηγίας 92/43, που περιλαμβάνονται στις περιοχές Natura 2000. Στο έργο Natura 2000 που παραλήφθηκε το 2018 περιλβάνονται και πρόσθετες περιοχές της Οδηγίας 92/43, οπυ έχουν θεσμοθετηθεί αλλά εκκρεμεί και ψηφοφορία στην ΕΕ. β) Όρια Ζωνών Ειδικής Προστασίας Οδηγίας 2009/147. Πρόκειται για τα όρια των πολυγώνων των 202 ζωνών ειδικής προστασίας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για την άγρια πτηνοπανίδα που περιλαμβάνονται στις περιοχές Natura 2000. Στο έργο που παραλήφθηκε το 2018 περιλαμβάνονται και νέες περιοχές της Οδηγίας που έχουν θεσμοθετηθεί με ΦΕΚ.

Δημοσίευση
Τύπος
Vector Data
Λέξεις-κλειδιά
features , n2000_spatial_gr_2020_08_10
Κατηγορία
Περιβάλλον / Φυσικό περιβάλλον-Βιοποικιλότητα
Χλωρίδα ή/και πανίδα στο φυσικό περιβάλλον, πχ: άγρια ζωή, βλάστηση, επιστήμες της βιολογίας, οικολογία, άγρια φύση, θαλάσσια ζωή, υγρότοποι, οικότοποι
Περιοχή
Επικρατεια
Συνεργάτης
Κώστας Στεφανάκης
Περισσότερα...
Γλώσσα
English
Ποιότητα δεδομένων
Πρόκειται για πολυγωνικό αρχείο το οποίο επικαιροποιήθηκε από την ΕΚΧΑ με την ενημέρωση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων (καταγραφή 1999-2001), με βάση τις έγχρωμες ορθοφωτογραφίες μεγάλης ανάλυσης (LSO) και κλίμακας 1:5000 της ΕΚΧΑ ΑΕ, και εργασίες πεδίου (δειγματοληψίες). (πηγή http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/ebkC5vEAshadenpT.aspx)
Συμπληρωματική πληροφορία

Δεν ορίστηκε

Τύπος χωρικής αναπαράστασης
vector data is used to represent geographic data
Όνομα Επιγραφή Περιγραφή
OBJECTID
SITECODE
SITETYPE
Shape_Leng
Shape_Area

Σχόλια: (0 total)

Συνδέσου για να προσθέσεις ένα σχόλιο

Μέσος όρος βαθμολογίας
(0)
 • Υπόμνημα

 • Σχεδιαστικά πρότυπα
  •   (default style)  None
 • Δημιουργία χάρτη με αυτό το επίθεμα
 • Χρησιμοποιείται στους χάρτες:
 • Συνεργάτης, Σημείο επαφής, Συγγραφέας μεταδεδομένων:
  kstefanakis
  Κώστας Στεφανάκης