×

"Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών

03/09/2021 10:19 πμ.

Προστέθηκε η κατηγορία "Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών. Η συγκεκριμένη κατηγορία εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους χάρτες και επιθέματα, που απεικονίζουν εκτιμήσεις μεταβολών δεικτών του Κλίματος στο εγγύς και το απώτερο μέλλον.
Ταυτότητα

Τίτλος
Ισοϋψείς καμπύλες Λάρισας
Περίληψη

Απεικονίζονται οι ισοϋψείς καμπύλες που χρησιμοποιήθηκαν στην Στρατηγική Χαρτογράφηση Θορύβου για την πόλη της Λάρισας (2012).

Άδεια
Δεν ορίστηκε
+ Ο αρχικός συγγραφέας δεν όρισε άδεια.
Δημοσίευση
27/11/2018 7:22 μμ.
Τύπος
Vector Data
Λέξεις-κλειδιά
features iso
Κατηγορία
Υψομετρία, Βαθυμετρία
Ύψος πάνω ή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, πχ: υψόμετρο, βαθυμετρία, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους, κλίσεις, παράγωγα προϊόντα
Περιοχή
Π.Ε.Λαρισας
Εγκρίθηκε
Ναι
Δημοσιεύθηκε
Ναι
Δημοφιλές
Όχι
Συνεργάτης

Όνομα
Κώστας Στεφανάκης
e-mail
k.stefanakis@prv.ypeka.gr
Θέση
Υπηρεσία
Τοποθεσία
Τηλέφωνο
2131515353
Fax
Χωρική πληροφορία

Εικονίδιο
Χωρικό εύρος
---
Προβολικό Σύστημα
EPSG:2100
Χ ελάχιστο
360906,342654839000000
Χ μέγιστο
367822,870947024000000
Υ ελάχιστο
4384179,692769520000000
Υ μέγιστο
4391148,904967860000000
Χαρακτηριστικά

Γλώσσα
Greek
Συμπληρωματικές πληροφορίες

Δεν παρέχεται καμία πληροφορία

Σημεία επαφής

Όνομα
Κώστας Στεφανάκης
e-mail
k.stefanakis@prv.ypeka.gr
Θέση
Υπηρεσία
Τοποθεσία
Τηλέφωνο
2131515353
Fax
Αναφορές

Σύνδεσμος
/layers/geonode:iso
Σελίδα μεταδεδομένων
/layers/geonode:iso/metadata_detail

OGC WFS: geonode Service
Geoservice OGC:WFS
OGC WMS: geonode Service
Geoservice OGC:WMS
Συγγραφέας μεταδεδομένων

Όνομα
Κώστας Στεφανάκης
e-mail
k.stefanakis@prv.ypeka.gr
Θέση
Υπηρεσία
Τοποθεσία
Τηλέφωνο
2131515353
Fax