×

Ψηφιακό Μοντέλο Κλίσεων του Εδάφους (Επικράτεια)

15/09/2020 9:23 πμ.

Αναρτήθηκε το επίθεμα "Ψηφιακό Μοντέλο Κλίσεων του Εδάφους (Επικράτεια)", τα στοιχεία του οποίου έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Copernicus.
Ταυτότητα

Τίτλος
Τύποι χερσαίων οικοτόπων
Περίληψη

Τύποι χερσαίων οικοτόπων στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και στους Τόπους Κοινοτικής Σημασιάς (ΤΚΣ) του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. Η χάραξή τους βασίστηκε σε έγχρωμες ορθοφωτογραφίες μεγάλης ακρίβειας (LSO) κλίμακας 1:5000 και σε εργασίες πεδίου.

Άδεια
+ The original author did not specify a license.

Publication
05/12/2018 10:53 πμ.
Τύπος
Vector Data
Λέξεις-κλειδιά
features habitats_egsa87
Κατηγορία
Περιβάλλον / Φυσικό περιβάλλον-Βιοποικιλότητα
Χλωρίδα ή/και πανίδα στο φυσικό περιβάλλον, πχ: άγρια ζωή, βλάστηση, επιστήμες της βιολογίας, οικολογία, άγρια φύση, θαλάσσια ζωή, υγρότοποι, οικότοποι
Περιοχή
Επικρατεια
Εγκρίθηκε
Ναι
Δημοσιεύθηκε
Ναι
Δημοφιλές
Όχι
Συνεργάτης

Όνομα
Κώστας Στεφανάκης
e-mail
k.stefanakis@prv.ypeka.gr
Θέση
Υπηρεσία
Τοποθεσία
Τηλέφωνο
2131515353
Fax
Χωρική πληροφορία

Εικονίδιο
Χωρικό εύρος
---
Προβολικό Σύστημα
EPSG:2100
Χ ελάχιστο
143614,694345843000000
Χ μέγιστο
1008477,601864020000000
Υ ελάχιστο
3850439,972500000000000
Υ μέγιστο
4602197,603698730000000
Χαρακτηριστικά

Γλώσσα
Greek
Συμπληρωματικές πληροφορίες

Δεν παρέχεται καμία πληροφορία

Σημεία επαφής

Όνομα
Κώστας Στεφανάκης
e-mail
k.stefanakis@prv.ypeka.gr
Θέση
Υπηρεσία
Τοποθεσία
Τηλέφωνο
2131515353
Fax
Αναφορές

Σύνδεσμος
/layers/geonode:habitats_egsa87
Σελίδα μεταδεδομένων
/layers/geonode:habitats_egsa87/metadata_detail

OGC WFS: geonode Service
Geoservice OGC:WFS
OGC WMS: geonode Service
Geoservice OGC:WMS
Συγγραφέας μεταδεδομένων

Όνομα
Κώστας Στεφανάκης
e-mail
k.stefanakis@prv.ypeka.gr
Θέση
Υπηρεσία
Τοποθεσία
Τηλέφωνο
2131515353
Fax