Τίτλος
Τύποι χερσαίων οικοτόπων
Άδεια
Δεν ορίστηκε
+ Ο αρχικός συγγραφέας δεν όρισε άδεια.
Περίληψη

Τύποι χερσαίων οικοτόπων στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και στους Τόπους Κοινοτικής Σημασιάς (ΤΚΣ) του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. Η χάραξή τους βασίστηκε σε έγχρωμες ορθοφωτογραφίες μεγάλης ακρίβειας (LSO) κλίμακας 1:5000 και σε εργασίες πεδίου.

Δημοσίευση
Τύπος
Vector Data
Λέξεις-κλειδιά
features , habitats_egsa87
Κατηγορία
Περιβάλλον / Φυσικό περιβάλλον-Βιοποικιλότητα
Χλωρίδα ή/και πανίδα στο φυσικό περιβάλλον, πχ: άγρια ζωή, βλάστηση, επιστήμες της βιολογίας, οικολογία, άγρια φύση, θαλάσσια ζωή, υγρότοποι, οικότοποι
Περιοχή
Επικρατεια
Συνεργάτης
Κώστας Στεφανάκης
Περισσότερα...
Γλώσσα
Greek
Συμπληρωματική πληροφορία

Δεν παρέχεται καμία πληροφορία

Όνομα Επιγραφή Περιγραφή
OBJECTID
AREA
PERIMETER
SITECODE
SITETYPE
HABITAT4
HABITATMIX
HABTYPE1
HABTYPE2
HABNAME1
HABNAME2
CORINE91
EUR27
EUNIS
INFO
SPECIES
SPEC_DOM1
SPEC_DOM2
POLY_X_CO
POLY_Y_CO
Shape_Leng
Shape_Area

Σχόλια: (0 total)

Συνδέσου για να προσθέσεις ένα σχόλιο

Μέσος όρος βαθμολογίας
(0)
 • Υπόμνημα

 • Σχεδιαστικά πρότυπα
  •   (default style)  None
 • Δημιουργία χάρτη με αυτό το επίθεμα
 • Χρησιμοποιείται στους χάρτες:
 • Συνεργάτης, Σημείο επαφής, Συγγραφέας μεταδεδομένων:
  kstefanakis
  Κώστας Στεφανάκης