×

Ύδατα και Υγρές Επιφάνειες (Επικράτεια)

04/08/2020 2:05 μμ.

Αναρτήθηκε το επίθεμα "Ύδατα και Υγρές Επιφάνειες (Επικράτεια)", τα στοιχεία του οποίου έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Copernicus.
Τίτλος
Τύποι χερσαίων οικοτόπων
Άδεια
Not Specified
+ The original author did not specify a license.

Περίληψη

Τύποι χερσαίων οικοτόπων στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και στους Τόπους Κοινοτικής Σημασιάς (ΤΚΣ) του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. Η χάραξή τους βασίστηκε σε έγχρωμες ορθοφωτογραφίες μεγάλης ακρίβειας (LSO) κλίμακας 1:5000 και σε εργασίες πεδίου.

Publication
Τύπος
Vector Data
Λέξεις-κλειδιά
features , habitats_egsa87
Κατηγορία
Περιβάλλον / Φυσικό περιβάλλον-Βιοποικιλότητα
Χλωρίδα ή/και πανίδα στο φυσικό περιβάλλον, πχ: άγρια ζωή, βλάστηση, επιστήμες της βιολογίας, οικολογία, άγρια φύση, θαλάσσια ζωή, υγρότοποι, οικότοποι
Περιοχή
Επικρατεια
Συνεργάτης
Κώστας Στεφανάκης
Περισσότερα...
Γλώσσα
Greek
Συμπληρωματική πληροφορία

Δεν παρέχεται καμία πληροφορία

Layer WMS GetCapabilities document

Όνομα Επιγραφή Περιγραφή Έκταση Μέσος όρος Ενδιάμεση τιμή Τυπική απόκλιση
OBJECTID NA
AREA NA
PERIMETER NA
SITECODE NA
SITETYPE NA
HABITAT4 NA
HABITATMIX NA
HABTYPE1 NA
HABTYPE2 NA
HABNAME1 NA
HABNAME2 NA
CORINE91 NA
EUR27 NA
EUNIS NA
INFO NA
SPECIES NA
SPEC_DOM1 NA
SPEC_DOM2 NA
POLY_X_CO NA
POLY_Y_CO NA
Shape_Leng NA
Shape_Area NA

Σχόλια: (0 total)

Συνδέσου για να προσθέσεις ένα σχόλιο

Μέσος όρος βαθμολογίας
(0)