×

"Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών

03/09/2021 10:19 πμ.

Προστέθηκε η κατηγορία "Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών. Η συγκεκριμένη κατηγορία εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους χάρτες και επιθέματα, που απεικονίζουν εκτιμήσεις μεταβολών δεικτών του Κλίματος στο εγγύς και το απώτερο μέλλον.
Τίτλος
Ψηφιακό Μοντέλο Κλίσεων του Εδάφους (Επικράτεια)
Άδεια
Δεν ορίστηκε
+ Ο αρχικός συγγραφέας δεν όρισε άδεια.
Περίληψη

Ψηφιακό Μοντέλο Κλίσεων του Εδάφους (Επικράτεια) - Slope. Το επίθεμα έχει παραχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus. Η ανάλυση του επιθέματος είναι 25mx25m. Οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές του επιθέματος μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1-0-and-derived-products/slope?tab=metadata. Η τιμή κάθε ψηφίδας αντιπροσωπεύει τη μέση κλίση του εδάφους στην επιφάνεια που καλύπτει η ψηφίδα σε μοίρες (degrees).
Η αρχική εικόνα μετασχηματίστηκε στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ' 87). Στη συνέχεια αποκόπηκαν τα στοιχεία που ήταν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Δημοσίευση
Τύπος
Raster Data
Λέξεις-κλειδιά
GeoTIFF , greece_slop_deg_8bit , WCS
Κατηγορία
Υψομετρία, Βαθυμετρία
Ύψος πάνω ή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, πχ: υψόμετρο, βαθυμετρία, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους, κλίσεις, παράγωγα προϊόντα
Περιοχή
Επικρατεια
Συνεργάτης
Κώστας Στεφανάκης
Περισσότερα...
Γλώσσα
English
Συμπληρωματική πληροφορία

Δεν ορίστηκε

Όνομα Επιγραφή Περιγραφή
GRAY_INDEX ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ (Μοίρες) ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ (Μοίρες)

Σχόλια: (0 total)

Συνδέσου για να προσθέσεις ένα σχόλιο

Μέσος όρος βαθμολογίας
(0)
  • Υπόμνημα

  • Σχεδιαστικά πρότυπα
  • Δημιουργία χάρτη με αυτό το επίθεμα
  • Χρησιμοποιείται στους χάρτες:
  • Συνεργάτης, Σημείο επαφής, Συγγραφέας μεταδεδομένων:
    kstefanakis
    Κώστας Στεφανάκης