Τίτλος
Ψηφιακό Μοντέλο Κλίσεων του Εδάφους (Επικράτεια)
Άδεια
Δεν ορίστηκε
+ Ο αρχικός συγγραφέας δεν όρισε άδεια.
Περίληψη

Ψηφιακό Μοντέλο Κλίσεων του Εδάφους (Επικράτεια) - Slope. Το επίθεμα έχει παραχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus. Η ανάλυση του επιθέματος είναι 25mx25m. Οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές του επιθέματος μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1-0-and-derived-products/slope?tab=metadata. Η τιμή κάθε ψηφίδας αντιπροσωπεύει τη μέση κλίση του εδάφους στην επιφάνεια που καλύπτει η ψηφίδα σε μοίρες (degrees).
Η αρχική εικόνα μετασχηματίστηκε στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ' 87). Στη συνέχεια αποκόπηκαν τα στοιχεία που ήταν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Δημοσίευση
Τύπος
Raster Data
Λέξεις-κλειδιά
GeoTIFF , greece_slop_deg_8bit , WCS
Κατηγορία
Υψομετρία, Βαθυμετρία
Ύψος πάνω ή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, πχ: υψόμετρο, βαθυμετρία, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους, κλίσεις, παράγωγα προϊόντα
Περιοχή
Επικρατεια
Συνεργάτης
Κώστας Στεφανάκης
Περισσότερα...
Γλώσσα
English
Συμπληρωματική πληροφορία

Δεν ορίστηκε

Όνομα Επιγραφή Περιγραφή
GRAY_INDEX ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ (Μοίρες) ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ (Μοίρες)

Σχόλια: (0 total)

Συνδέσου για να προσθέσεις ένα σχόλιο

Μέσος όρος βαθμολογίας
(0)
  • Υπόμνημα

  • Σχεδιαστικά πρότυπα
  • Δημιουργία χάρτη με αυτό το επίθεμα
  • Χρησιμοποιείται στους χάρτες:
  • Συνεργάτης, Σημείο επαφής, Συγγραφέας μεταδεδομένων:
    kstefanakis
    Κώστας Στεφανάκης