×

"Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών

03/09/2021 10:19 πμ.

Προστέθηκε η κατηγορία "Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών. Η συγκεκριμένη κατηγορία εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους χάρτες και επιθέματα, που απεικονίζουν εκτιμήσεις μεταβολών δεικτών του Κλίματος στο εγγύς και το απώτερο μέλλον.
Τίτλος
Προσανατολισμός Στοιχειωδών Επιφανειών Ανάγλυφου (Επικράτεια)
Άδεια
Δεν ορίστηκε
+ Ο αρχικός συγγραφέας δεν όρισε άδεια.
Περίληψη

Προσανατολισμός Στοιχειωδών Επιφανειών Ανάγλυφου (Επικράτεια) - Aspect Map. Το επίθεμα απεικονίζει τον προσανατολισμό των στοιχειωδών επιφανειών του τοπογραφικού ανάγλυφου. Η τιμή 0.0 (και 250.0) αντιστοιχεί στη διεύθυνση του Βορρά, 62.5 στη διεύθυνση της Ανατολής, 133 στη διεύθυνση του Νότου και 195.5 στη διεύθυνση της Δύσης. Το επίθεμα έχει παραχθεί από το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Μοντέλο Υψομέτρου (EU-DEM version 1.0) στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus.Η ανάλυση του επιθέματος είναι 25mx25m.Οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές του επιθέματος μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1-0-and-derived-products/aspect?tab=metadata. Η αρχική εικόνα μετασχηματίστηκε στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ' 87). Στη συνέχεια αποκόπηκαν τα στοιχεία που ήταν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Δημοσίευση
Τύπος
Raster Data
Λέξεις-κλειδιά
GeoTIFF , greece_aspc , WCS
Κατηγορία
Υψομετρία, Βαθυμετρία
Ύψος πάνω ή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, πχ: υψόμετρο, βαθυμετρία, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους, κλίσεις, παράγωγα προϊόντα
Περιοχή
Επικρατεια
Συνεργάτης
Κώστας Στεφανάκης
Περισσότερα...
Γλώσσα
English
Συμπληρωματική πληροφορία

Δεν ορίστηκε

Όνομα Επιγραφή Περιγραφή
GRAY_INDEX ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ

Σχόλια: (0 total)

Συνδέσου για να προσθέσεις ένα σχόλιο

Μέσος όρος βαθμολογίας
(0)
  • Υπόμνημα

  • Σχεδιαστικά πρότυπα
  • Δημιουργία χάρτη με αυτό το επίθεμα
  • Χρησιμοποιείται στους χάρτες:
  • Συνεργάτης, Σημείο επαφής, Συγγραφέας μεταδεδομένων:
    kstefanakis
    Κώστας Στεφανάκης