×

"Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών

03/09/2021 10:19 πμ.

Προστέθηκε η κατηγορία "Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών. Η συγκεκριμένη κατηγορία εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους χάρτες και επιθέματα, που απεικονίζουν εκτιμήσεις μεταβολών δεικτών του Κλίματος στο εγγύς και το απώτερο μέλλον.
Τίτλος
Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2012 - 2018
Άδεια
Δεν ορίστηκε
+ Ο αρχικός συγγραφέας δεν όρισε άδεια.
Περίληψη

Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2012 - 2018, σύμφωνα με τα παραδοτέα του προγράμματος CORINE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία του επιθέματος (Version 20) απεικονίζουν τις μεταβολές που καταγράφηκαν στην κάλυψη γης μεταξύ των δύο χρονολογιών. Έγινε ανάκτηση των στοιχείων από το site του Προγράμματος Copernicus, μετασχηματισμός τους στο ΕΓΣΑ 87 και αποκοπή τους στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας.

Δημοσίευση
Τύπος
Vector Data
Λέξεις-κλειδιά
features , gr_cha1218
Κατηγορία
Υπόβαθρα, Εικόνες
Βασικοί χάρτες, πχ: κάλυψης γης, τοπογραφικοί χάρτες, αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες, ορθοεικόνες, μη ταξινομημένες εικόνες, τοπονύμια
Περιοχή
Επικρατεια
Συνεργάτης
Κώστας Στεφανάκης
Περισσότερα...
Γλώσσα
Greek
Συμπληρωματική πληροφορία

Δεν ορίστηκε

Όνομα Επιγραφή Περιγραφή
OBJECTID_1
OBJECTID
Change ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ID
Code_12 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2012
Code_18 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2018 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2018
Chtype
Remark
Area_Ha ΕΚΤΑΣΗ (ΕΚΤΑΡΙΑ) ΕΚΤΑΣΗ (ΕΚΤΑΡΙΑ)
Shape_Leng
Shape_Area

Σχόλια: (0 total)

Συνδέσου για να προσθέσεις ένα σχόλιο

Μέσος όρος βαθμολογίας
(0)
  • Υπόμνημα

  • Σχεδιαστικά πρότυπα
  • Δημιουργία χάρτη με αυτό το επίθεμα
  • Χρησιμοποιείται στους χάρτες:
  • Συνεργάτης, Σημείο επαφής, Συγγραφέας μεταδεδομένων:
    kstefanakis
    Κώστας Στεφανάκης