×

"Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών

03/09/2021 10:19 πμ.

Προστέθηκε η κατηγορία "Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών. Η συγκεκριμένη κατηγορία εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους χάρτες και επιθέματα, που απεικονίζουν εκτιμήσεις μεταβολών δεικτών του Κλίματος στο εγγύς και το απώτερο μέλλον.
Τίτλος
Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2006 - 2012
Άδεια
Δεν ορίστηκε
+ Ο αρχικός συγγραφέας δεν όρισε άδεια.
Περίληψη

Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2006 - 2012, σύμφωνα με τα παραδοτέα του προγράμματος CORINE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία του επιθέματος (Version 20) απεικονίζουν τις μεταβολές που καταγράφηκαν στην κάλυψη γης μεταξύ των δύο χρονολογιών. Έγινε ανάκτηση των στοιχείων από το site του Προγράμματος Copernicus, μετασχηματισμός τους στο ΕΓΣΑ 87 και αποκοπή τους στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας.

Δημοσίευση
Τύπος
Vector Data
Λέξεις-κλειδιά
features , gr_cha0612_v20 , REQUIRED: Common-use word or phrase used to describe the subject of the data set.
Κατηγορία
Υπόβαθρα, Εικόνες
Βασικοί χάρτες, πχ: κάλυψης γης, τοπογραφικοί χάρτες, αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες, ορθοεικόνες, μη ταξινομημένες εικόνες, τοπονύμια
Περιοχή
Επικρατεια
Συνεργάτης
Κώστας Στεφανάκης
Περισσότερα...
Περιορισμοί
REQUIRED: Restrictions and legal prerequisites for using the data set after access is granted.
Σκοπός

REQUIRED: A summary of the intentions with which the data set was developed.

Γλώσσα
Greek
Συμπληρωματική πληροφορία

No information provided

Όνομα Επιγραφή Περιγραφή
OBJECTID
Change ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
code_06 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2006 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2006
code_12 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2012
chtype
Remark
ID
Area_ha ΕΚΤΑΣΗ (ΕΚΤΑΡΙΑ) ΕΚΤΑΣΗ (ΕΚΤΑΡΙΑ)
Shape_Leng
Shape_Area

Σχόλια: (0 total)

Συνδέσου για να προσθέσεις ένα σχόλιο

Μέσος όρος βαθμολογίας
(0)
  • Υπόμνημα

  • Σχεδιαστικά πρότυπα
  • Δημιουργία χάρτη με αυτό το επίθεμα
  • Χρησιμοποιείται στους χάρτες:
  • Συνεργάτης, Σημείο επαφής, Συγγραφέας μεταδεδομένων:
    kstefanakis
    Κώστας Στεφανάκης