×

"Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών

03/09/2021 10:19 πμ.

Προστέθηκε η κατηγορία "Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών. Η συγκεκριμένη κατηγορία εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους χάρτες και επιθέματα, που απεικονίζουν εκτιμήσεις μεταβολών δεικτών του Κλίματος στο εγγύς και το απώτερο μέλλον.
Τίτλος
Ψηφιακό Μοντέλο Υψόμετρου (Επικράτεια)
Άδεια
Δεν ορίστηκε
+ Ο αρχικός συγγραφέας δεν όρισε άδεια.
Περίληψη

Ψηφιακό Μοντέλο Υψόμετρου (Επικράτεια) - Digital Elevation Model (DEM), version 1.1. Το επίθεμα έχει παραχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus. Η ανάλυση του επιθέματος είναι 25mx25m. Οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές του επιθέματος μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1?tab=metadata.
Η αρχική εικόνα μετασχηματίστηκε στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ' 87). Η τιμή του μέσου υψόμετρου κάθε ψηφίδας στρογγυλοποιήθηκε στην πλησιέστερη ακέραια τιμή. Στη συνέχεια αποκόπηκαν τα στοιχεία που ήταν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Δημοσίευση
Τύπος
Raster Data
Λέξεις-κλειδιά
eu_dem_v11_realvalues , GeoTIFF , WCS
Κατηγορία
Υψομετρία, Βαθυμετρία
Ύψος πάνω ή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, πχ: υψόμετρο, βαθυμετρία, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους, κλίσεις, παράγωγα προϊόντα
Περιοχή
Επικρατεια
Συνεργάτης
Κώστας Στεφανάκης
Περισσότερα...
Γλώσσα
English
Συμπληρωματική πληροφορία

Δεν ορίστηκε

Όνομα Επιγραφή Περιγραφή
GRAY_INDEX ΥΨΟΜΕΤΡΟ (μ) ΥΨΟΜΕΤΡΟ (μ)

Σχόλια: (0 total)

Συνδέσου για να προσθέσεις ένα σχόλιο

Μέσος όρος βαθμολογίας
(0)
  • Υπόμνημα

  • Σχεδιαστικά πρότυπα
  • Δημιουργία χάρτη με αυτό το επίθεμα
  • Χρησιμοποιείται στους χάρτες:
  • Συνεργάτης, Σημείο επαφής, Συγγραφέας μεταδεδομένων:
    kstefanakis
    Κώστας Στεφανάκης