×

"Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών

03/09/2021 10:19 πμ.

Προστέθηκε η κατηγορία "Κλιματική Αλλαγή" στο Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών. Η συγκεκριμένη κατηγορία εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους χάρτες και επιθέματα, που απεικονίζουν εκτιμήσεις μεταβολών δεικτών του Κλίματος στο εγγύς και το απώτερο μέλλον.
Ταυτότητα

Τίτλος
Λοιπές Προστατευόμενες Περιοχές
Περίληψη

Λοιπές προστατευόμενες περιοχές (πλην των εθνικών πάρκων, των περιοχών προστασίας της φύσης ή και απόλυτης προστασίας της φύσης εντός εθνικών πάρκων, των περιφερειακών ζωνών εθνικών πάρκων, των προστατευόμενων τοπίων, των καταφυγίων άγριας ζωής, των αισθητικών δασών, των μνημείων της φύσης, των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, των εκτροφείων θηραμάτων, των ελεγχόμενων κυνηγητικών περιοχών, των εθνικών δρυμών) που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν.3937/2011 και έχουν θεσμοθετηθεί από την Εθνική νομοθεσία.

Άδεια
Δεν ορίστηκε
+ Ο αρχικός συγγραφέας δεν όρισε άδεια.
Δημοσίευση
20/11/2019 11:31 πμ.
Τύπος
Vector Data
Λέξεις-κλειδιά
alla features
Κατηγορία
Περιβάλλον / Φυσικό περιβάλλον-Βιοποικιλότητα
Χλωρίδα ή/και πανίδα στο φυσικό περιβάλλον, πχ: άγρια ζωή, βλάστηση, επιστήμες της βιολογίας, οικολογία, άγρια φύση, θαλάσσια ζωή, υγρότοποι, οικότοποι
Περιοχή
Επικρατεια
Εγκρίθηκε
Ναι
Δημοσιεύθηκε
Ναι
Δημοφιλές
Όχι
Συνεργάτης

Όνομα
Κώστας Στεφανάκης
e-mail
k.stefanakis@prv.ypeka.gr
Θέση
Υπηρεσία
Τοποθεσία
Τηλέφωνο
2131515353
Fax
Χωρική πληροφορία

Εικονίδιο
Χωρικό εύρος
---
Προβολικό Σύστημα
EPSG:2100
Χ ελάχιστο
211658,828141193000000
Χ μέγιστο
693953,560330574000000
Υ ελάχιστο
4171465,931092170000000
Υ μέγιστο
4602227,341390660000000
Χαρακτηριστικά

Γλώσσα
Greek
Συμπληρωματικές πληροφορίες

Δεν ορίστηκε

Σημεία επαφής

Όνομα
Κώστας Στεφανάκης
e-mail
k.stefanakis@prv.ypeka.gr
Θέση
Υπηρεσία
Τοποθεσία
Τηλέφωνο
2131515353
Fax
Αναφορές

Σύνδεσμος
/layers/geonode:alla
Σελίδα μεταδεδομένων
/layers/geonode:alla/metadata_detail

OGC WFS: geonode Service
Geoservice OGC:WFS
OGC WMS: geonode Service
Geoservice OGC:WMS
Συγγραφέας μεταδεδομένων

Όνομα
Κώστας Στεφανάκης
e-mail
k.stefanakis@prv.ypeka.gr
Θέση
Υπηρεσία
Τοποθεσία
Τηλέφωνο
2131515353
Fax