×

Προσθήκη του "Θεματικού Ευρετηρίου Χαρτών"

27/12/2020 10:53 πμ.

Στην κεντρική σελίδα του mapsportal προστέθηκε το "Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών", μέσω του οποίου, δίνεται μια εποπτική εικόνα των χαρτών και επιθεμάτων του συστήματος ανά Θεματικό Τομέα του ΥΠΕΝ. Η εν λόγω δυνατότητα, μπορεί να αξιοποιηθεί επίσης για την προσπέλαση χαρτών και επιθεμάτων. Το "Θεματικό Ευρετήριο Χαρτών" θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον.
Δεν δημιουργήθηκε περιεχόμενο ακόμη