Εικονίδιο
Ισοϋψείς καμπύλες Λάρισας
Resource ID
f9ca290e-f268-11e8-90b9-005056af107c
Τίτλος
Ισοϋψείς καμπύλες Λάρισας
Ημερομηνία
27/11/2018 7:22 μμ., Δημοσίευση
Περίληψη
Απεικονίζονται οι ισοϋψείς καμπύλες που χρησιμοποιήθηκαν στην Στρατηγική Χαρτογράφηση Θορύβου για την πόλη της Λάρισας (2012).
Έκδοση
--
Συνεργάτης
kstefanakis (Κώστας Στεφανάκης)
Σημείο Επαφής
Στεφανάκης
 k.stefanakis@prv.ypeka.gr
Σκοπός
--
Συχνότητα ενημέρωσης
None
Τύπος
not filled
Περιορισμοί
None
None
Άδεια
Not Specified
Γλώσσα
gre
Χρονικό εύρος
Αρχή
--
Τέλος
--
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Δεν παρέχεται καμία πληροφορία
Δήλωση ποιότητας δεδομένων
--
Χωρική έκταση
  • long min: 360906,342654839000000
  • long max: 367822,870947024000000
  • lat min: 4384179,692769520000000
  • lat max: 4391148,904967860000000
Κωδικός Χωρικού Συστήματος Αναφοράς
EPSG:2100
Λέξεις-κλειδιά
no keywords
Κατηγορία
Υψομετρία, Βαθυμετρία
Περιοχές
Π.Ε.Λαρισας