Εικονίδιο
Λοιπές Προστατευόμενες Περιοχές
Resource ID
94a9983c-0b78-11ea-bc9c-005056af107c
Τίτλος
Λοιπές Προστατευόμενες Περιοχές
Ημερομηνία
20/11/2019 11:31 πμ., Δημοσίευση
Περίληψη
Λοιπές προστατευόμενες περιοχές (πλην των εθνικών πάρκων, των περιοχών προστασίας της φύσης ή και απόλυτης προστασίας της φύσης εντός εθνικών πάρκων, των περιφερειακών ζωνών εθνικών πάρκων, των προστατευόμενων τοπίων, των καταφυγίων άγριας ζωής, των αισθητικών δασών, των μνημείων της φύσης, των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, των εκτροφείων θηραμάτων, των ελεγχόμενων κυνηγητικών περιοχών, των εθνικών δρυμών) που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν.3937/2011 και έχουν θεσμοθετηθεί από την Εθνική νομοθεσία.
Έκδοση
--
Συνεργάτης
kstefanakis (Κώστας Στεφανάκης)
Σημείο Επαφής
Στεφανάκης
 k.stefanakis@prv.ypeka.gr
Σκοπός
--
Συχνότητα ενημέρωσης
None
Τύπος
not filled
Περιορισμοί
None
None
Άδεια
Not Specified
Γλώσσα
gre
Χρονικό εύρος
Αρχή
--
Τέλος
--
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Δεν ορίστηκε
Δήλωση ποιότητας δεδομένων
--
Χωρική έκταση
  • long min: 211658,828141193000000
  • long max: 693953,560330574000000
  • lat min: 4171465,931092170000000
  • lat max: 4602227,341390660000000
Κωδικός Χωρικού Συστήματος Αναφοράς
EPSG:2100
Λέξεις-κλειδιά
no keywords
Κατηγορία
Περιβάλλον / Φυσικό περιβάλλον-Βιοποικιλότητα
Περιοχές
Επικρατεια