Εικονίδιο
Τύποι χερσαίων οικοτόπων
Resource ID
406d0f9a-f86b-11e8-90b9-005056af107c
Τίτλος
Τύποι χερσαίων οικοτόπων
Ημερομηνία
05/12/2018 10:53 πμ., Publication
Περίληψη
Τύποι χερσαίων οικοτόπων στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και στους Τόπους Κοινοτικής Σημασιάς (ΤΚΣ) του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. Η χάραξή τους βασίστηκε σε έγχρωμες ορθοφωτογραφίες μεγάλης ακρίβειας (LSO) κλίμακας 1:5000 και σε εργασίες πεδίου.
Έκδοση
--
Συνεργάτης
kstefanakis (Κώστας Στεφανάκης)
Σημείο Επαφής
Στεφανάκης
 k.stefanakis@prv.ypeka.gr
Σκοπός
--
Συχνότητα ενημέρωσης
None
Τύπος
not filled
Περιορισμοί
None
None
Άδεια
Not Specified
Γλώσσα
gre
Χρονικό εύρος
Αρχή
--
Τέλος
--
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Δεν παρέχεται καμία πληροφορία
Δήλωση ποιότητας δεδομένων
--
Χωρική έκταση
  • long min: 143614,694345843000000
  • long max: 1008477,601864020000000
  • lat min: 3850439,972500000000000
  • lat max: 4602197,603698730000000
Κωδικός Χωρικού Συστήματος Αναφοράς
EPSG:2100
Λέξεις-κλειδιά
no keywords
Κατηγορία
Περιβάλλον / Φυσικό περιβάλλον-Βιοποικιλότητα
Περιοχές
Επικρατεια