×

Ψηφιακό Μοντέλο Κλίσεων του Εδάφους (Επικράτεια)

15/09/2020 9:23 πμ.

Αναρτήθηκε το επίθεμα "Ψηφιακό Μοντέλο Κλίσεων του Εδάφους (Επικράτεια)", τα στοιχεία του οποίου έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Copernicus.

02/12/2019 12:05 μμ.

Αναρτήθηκαν οι πέντε (5) χάρτες του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στον Κατάλογο Επιθεμάτων έχουν αναρτηθεί τα επιμέρους επιθέματα των χαρτών.

kstefanakis